Elektronisches Wählsystem analog
Abkürzung:  EWSA
EWSO Einschub
Abkürzung: EWSA = Elektronisches Wählsystem analog

Weitere Information finden Sie unter:
  • Elektronisches Wählsystem Ortstechnik   
  • Elektronisches Wählsystem digital   
  • Elektronisches Wählsystem